Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „ДЕФЕНС“ ЕООД , предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина defence.bg. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Използвайки сайта defence.bg се счита че Вие приемате и сте съгласни с тези условия. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия моля, не използвайте този онлайн магазин.

Неразделна част от Общи условия са условията по: Доставка и плащанеПоверителност и Условия за връщане. Моля да се запознаете с тях паралелно с „Общите условия“. Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазин defence.bg.

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Дефенс“ ЕООД и ако използвате сайта defence.bg (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако не приемате общите условия, моля не използвайте нашия онлайн магазин.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Дефенс“ ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. При регистрация потребителят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и данни за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

СЪГЛАСИЕ

С отбелязване в поле „Прочетох и се съгласявам с правила и условия на сайта” клиентът извършва електронно изявление (подпис), с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия и ги приема.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

Поръчка:

При поръчка потребителят е длъжен да попълни формата за поръчка, в която посочва валидни начин на доставка, имена, адрес, телефонен номер и и-мейл адрес за връзка, необходими за извършване на самата доставката.
Доставката на стоки от „Дефенс“ ЕООД чрез онлайн магазина става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока.

Потвърждение и изпълнение на поръчки:

Операторът на „Дефенс“ ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от клиента. „Дефенс“ ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока.
Операторът на „Дефенс“ ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка. Клиентът може да откаже или да промени поръчката си преди нейното потвърждение от оператор. Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката.

СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина defence.bg, е в зависимост от населеното място (моля погледнете Доставка и плащане).  Цената на доставката е включена в общата стойност на поръчка. При промяна на цената за доставка от страна на куриерската фирма, „Дефенс“ ЕООД си запазва правото да промени цената за доставка в сайта съобразно насточшите цени.

ДОСТАВКА НА СТОКА

Клиентът получава стоката от служител на куриерска компания, с която „Дефенс“ ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура (издава се по желание на клиента), и се подписва на копието на товарителницата, с което се удостоверява получаването на стоката. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от стоките и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от стоките и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката чрез наложен платеж или по банкова сметка, посочена от него.

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на офис телефона на „Дефенс“ ЕООД за да обясни причината за връщането както и да попълни Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки, който да бъде изпратен на defencee@abv.bg

Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.
За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез интернет до интернет страницата defence.bg

Online решаване на спорове

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

„Дефенс“ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130970460, със седалище и адрес на управление: България , град София, общ. Столична, обл. София- град, ул. Хемус № 62 представлявано от Красимир Станков, в качеството му на Управител, тел. +359 887 62 40 10, e-mail: defencee@abv.bg и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ДЕФЕНС“ ЕООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „ДЕФЕНС“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на електронната страница на „ДЕФЕНС“ЕООД https://defence.bg/privacy-policy/ или на адреса на седалището на дружеството.

„ДЕФЕНС“ ЕООД чрез defence.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

„ДЕФЕНС“ ЕООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от клиента. „ДЕФЕНС“ ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
Съветите, консултациите или помощта, оказани от служителите на „ДЕФЕНС“ ЕООД във връзка с ползването на услугите и продуктите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „ДЕФЕНС“ ЕООД.
„ДЕФЕНС“ ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, само в съответствие с приложимото право.

„ДЕФЕНС“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „ДЕФЕНС“ ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „ДЕФЕНС“ ЕООД.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

„ДЕФЕНС“ ЕООД чрез defence.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното писмено съгласие на клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • „ДЕФЕНС“ ЕООД чрез defence.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

За контакт: defencee@abv.bg или мобилен телефон: +359 887 62 40 10.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Със зареждане на defence.bg всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на defence.bg.
Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на defence.bg, е собственост на „ДЕФЕНС“ ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на defence.bg, без изричното писмено съгласие на „ДЕФЕНС“ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от defence.bg за своя лична употреба.

Посещението, разглеждането и покупките в defence.bg не изискват регистрация от потребителите.

Със зареждане на defence.bg потребителят се съгласява, че „ДЕФЕНС“ ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра defence.bg данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на defence.bg , съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

defence.bg събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на defence.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Цените на стоките и услугите, описани на defence.bg са с ДДС. defence.bg си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

„ДЕФЕНС“ ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта defence.bg или свързаните и предоставяни чрез defence.bg услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на defence.bg, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до defence.bg по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

defence.bg може да съдържа връзки към интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива интернет страници чрез defence.bg, потребителят се съгласява и приема, че „ДЕФЕНС“ ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към интернет страници на трети лица в defence.bg по никакъв начин не означава, че „ДЕФЕНС“ ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на defence.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

„ДЕФЕНС“ ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на defence.bg и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на defence.bg се публикуват на defence.bg и са достъпни за всички потребители.

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ може да намеритe тук.