КОИ СМЕ НИЕ?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „Дефенс“ ЕООД.“Дефенс“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130970460, със седалище и адрес на управление: България , град София, общ. Столична, обл. София- град, ул. Хемус № 62 представлявано от Красимир Станков, в качеството му на Управител, тел. +359 887 62 40 10, e-mail: defencee@abv.bg , и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Адрес: град София, общ. Столична, обл. София- град, ул. Хемус № 62, тел. +359 887 62 40 10, e-mail: defencee@abv.bg

НИЕ УВАЖАВАМЕ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративните ни Политики.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИКИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Тези Политики на поверителност имат за цел да Ви представят изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Дефенс“ ЕООД, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашите Политики на поверителност?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоя Ви на нашата уеб страница по-добър?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тези Политики на поверителност „Дефенс“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Например непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

За да Ви предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, „Дефенс“ ЕООД като ползвател на сайта defence.bg събира следната информация за Вас:

 • Име, фамилия, телефон, населено място, адрес за доставка – при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб страница defence.bg
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата;
 • Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

„Дефенс“ ЕООД събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги и доставки на техника и други – на договорно основание.

„Дефенс“ ЕООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

„Дефенс“ ЕООД може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, както и:

 • За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от „Дефенс“ ЕООД чрез сайта defence.bg
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да предостави продукти и услуги, „Дефенс“ ЕООД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на форми на уеб сайта на „Дефенс“ ЕООД – defence.bg
 • чрез попълване на договори за покупко-продажба и декларации, които са Ви предоставяни от служители и представители на „Дефенс“ ЕООД.
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб портала на defence.bg – чрез обработка на информация за IP адреси, бисквитки (cookies), операционна система и тип браузър.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ПРЕДИ ДА ГИ УНИЩОЖИМ?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок максимум от 2 години. След изтичането на този срок, и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДАВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ?

„Дефенс“ ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или пред-договорни отношения с Вас е възможно „Дефенс“ ЕООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб страница;
 • Публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
 • Банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
 • Адвокати, одитори, счетоводни къщи, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

ИМА ЛИ ДРУГИ СЛУЧАИ, В КОИТО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Този сайт използва бисквитки.

КАКВО ПPEДCТAВЛЯВAТ БИСКВИТКИТЕ?

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб страницата ни. В случай че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на “бисквитките” на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на “бисквитките” ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

ЗA КАКВО CE ИЗПOЛЗВAТ БИСКВИТКИТЕ?

Биcквиткитe ce изпoлзвaт зa aдaптиpaнe на cъдъpжaниeтo на caйта към пpeдпoчитaниятa нa индивидyaлния пoтpeбитeл и oптимизиpaнe paбoтaтa c oпpeдeлeния yeб caйт. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтикa, кoятo ни пoмaгa дa paзбepeм кaк пoтpeбитeлят paбoти c yeб caйта, кoeтo пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa cтpyктypaта и cъдъpжaниeто, кaтo в cъщoтo вpeмe нямa дocтъп дo личнaтa пoтpeбитeлcкa инфopмaция.

CЪДЪPЖAТ ЛИ БИСКВИТКИТЕ ЛИЧНA ИНФOPМAЦИЯ?

Личнaтa инфopмaция, кoятo се aкyмyлиpa чpeз биcквиткитe, мoжe дa бъдe изпoлзвaнa caмo зa извъpшвaнe нa oпpeдeлeни oпepaции зa пoтpeбитeля. Taкaвa инфopмaция ce кpиптиpa пo нaчин, кoйтo пpaви дocтъпa дo нeя oт нeoтopизиpaни лицa нeвъзмoжeн.

ВИДОВЕ БИСКВИТКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ:

„Сесийни“ бисквитки (Session Cookies)

Сесийните бисквитки позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, така че направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Тези бисквитки ви позволяват да се придвижвате през множество страници на уебсайта бързо и лесно, без да се налага да удостоверявате вашата самоличност или да отново да обработвате вече въведени данни. Сесийните бисквитки са временни и ще бъдат невалидни, когато затворите браузъра или излезете от сайта.

Постоянни бисквитки (Persistent Cookies)

Постоянните бисквитки остават в сила на компютъра ви за определен период от време след приключване на потребителската ви сесия на сайта и затова те позволяват предпочитанията и действията на потребителите да бъдат запомнени, когато сайтът е посетен отново.

Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies)

Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси,продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта.

Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които „Дефенс“ ЕООД  обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Правото да искате от „Дефенс“ ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на defence.bg
 • Правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
 • Правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на личните Ви данни от „Дефенс“ ЕООД, в случай че са налице условия за това;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица, като изпратите имейл до: defencee@abv.bg
 • Правото да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

КАКВО ЗНАЧИ ВСЯКО ОТ ГОРНИТЕ ПРАВА?

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

ПРАВО НА ЗАЛИЧАВАНЕ, ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ, БЛОКИРАНЕ

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество, това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

ПРАВО ДА ОТПРАВИТЕ ЖАЛБА ИЛИ МОЛБА ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКИТЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За всички извършени промени в тези Политики на поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение, ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на „Дефенс“ ЕООД.

Тези Политики на поверителност са приети от „Дефенс“ ЕООД и са в сила от месец юли 2021 г.

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ може да намеритe тук.